ทดลองเล่น Prosperity Lion
ทดลองเล่น Legend of Hou Yi
ทดลองเล่น Mr. Hallow-Win
ทดลองเล่น Hood vs Wolf
ทดลองเล่น Hotpot
ทดลองเล่น Dragon Legend
ทดลองเล่น Gem Saviour
ทดลองเล่น Plushie Frenzy